Η Βιβλιοθήκη κάνει χρήση του αυτοματοποιημένου συστήματος λειτουργίας βιβλιοθηκών ΚΟΗΑ.

Εδώ μπορείτε να περιηγηθείτε στον ηλεκτρονικό κατάλογο της Βιβλιοθήκης :  Ηλεκτρονικός Κατάλογος Βιβλιοθήκης