Τα τελευταία χρόνια του Βυζαντίου και η πτώση της Πόλης στους Οθωμανούς, Ιωάννης Γρυντάκης, 15.02.2012

15FEB2012GRYNTAKIS
CULTURAL CENTER
22012 Stadio Tegea, Arcadia
See the map
Tel: 2710 557111
Fax: 2710 557158
Mob: 6974 404524
Tel: 2710 557111
Fax: 2710 557158
Mob: 6974 404523

ADMINISTRATION HEADQUARTERS
2-4 Mesogeion ave, 11527 Athens
Tel: 210 6861486
Fax: 210 6861427
Mob: 6974 401486

CONTACT

MAP