Περιβαλλοντικό πρόγραμμα για τη λίμνη Τάκα, 07.06.2017

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με την Ορνιθολογική εταιρία στη λίμνη Τάκα-28/4/2017
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με την Ορνιθολογική εταιρία στη λίμνη Τάκα-28/4/2017
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με την Ορνιθολογική εταιρία στη λίμνη Τάκα-28/4/2017
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με την Ορνιθολογική εταιρία στη λίμνη Τάκα-28/4/2017
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με την Ορνιθολογική εταιρία στη λίμνη Τάκα-28/4/2017
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με την Ορνιθολογική εταιρία στη λίμνη Τάκα-28/4/2017
Ολοκλήρωση εκπαιδευτικού προγράμματος για την Τάκα με την Ορνιθολογική Εταιρία - 7/6/2017
Ολοκλήρωση εκπαιδευτικού προγράμματος για την Τάκα με την Ορνιθολογική Εταιρία - 7/6/2017
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Στάδιο Τεγέας, 22012 Αρκαδία
Δείτε το στο χάρτη
Τηλ: 2710 557111
Fax: 2710 557158
Κιν: 6974 404524
Τηλ: 2710 557111
Fax: 2710 557158
Κιν: 6974 404523

ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Μεσογείων 2-4, 11527 Αθήνα
Τηλ: 210 6861486
Fax: 210 6861427
Κιν: 6974 401486

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ