Μικροί γεωργοί: εκπαιδευτικό πρόγραμμα από τον γεωπόνο Ε. Αβδελά, 26.04.2017

Μικροί Γεωργοί με την καθοδήγηση του γεωπόνου κ. Ε. Αβδελά-26/4/2017
Μικροί Γεωργοί με την καθοδήγηση του γεωπόνου κ. Ε. Αβδελά-26/4/2017
20170426_ΜΙΚΡΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ_02
20170426_ΜΙΚΡΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ_03
20170426_ΜΙΚΡΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ_04
20170426_ΜΙΚΡΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ_05
20170426_ΜΙΚΡΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ_06
20170428_ΜΙΚΡΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ_01
20170428_ΜΙΚΡΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ_02
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Στάδιο Τεγέας, 22012 Αρκαδία
Δείτε το στο χάρτη
Τηλ: 2710 557111
Fax: 2710 557158
Κιν: 6974 404524
Τηλ: 2710 557111
Fax: 2710 557158
Κιν: 6974 404523

ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Μεσογείων 2-4, 11527 Αθήνα
Τηλ: 210 6861486
Fax: 210 6861427
Κιν: 6974 401486

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ