Μικρή καλοκαιρινή μουσική βαρδιά, 19.06.2022

2022.06.19 Μικρή καλοκαιρινή μουσική βραδιά
2022.06.19 Μικρή καλοκαιρινή μουσική βραδιά
2022.06.19 Μικρή καλοκαιρινή μουσική βραδιά
2022.06.19 Μικρή καλοκαιρινή μουσική βραδιά
2022.06.19 Μικρή καλοκαιρινή μουσική βραδιά
2022.06.19 Μικρή καλοκαιρινή μουσική βραδιά
2022.06.19 Μικρή καλοκαιρινή μουσική βραδιά
2022.06.19 Μικρή καλοκαιρινή μουσική βραδιά
2022.06.19 Μικρή καλοκαιρινή μουσική βραδιά
2022.06.19 Μικρή καλοκαιρινή μουσική βραδιά
2022.06.19 Μικρή καλοκαιρινή μουσική βραδιά
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Στάδιο Τεγέας, 22012 Αρκαδία
Δείτε το στο χάρτη
Τηλ: 2710 557111
Fax: 2710 557158
Κιν: 6974 404524
Τηλ: 2710 557111
Fax: 2710 557158
Κιν: 6974 404523

ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Μεσογείων 2-4, 11527 Αθήνα
Τηλ: 210 6861486
Fax: 210 6861427
Κιν: 6974 401486

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ