Ημέρα Παιδικού Βιβλίου 02.04.2019

Ημέρα Παιδικού Βιβλίου 2/4/2019, Ευαγγελία Στάθη
Ημέρα Παιδικού Βιβλίου 2/4/2019, Εύη Παπαδοπούλου
Ημέρα Παιδικού Βιβλίου 2/4/2019, Σοφία Μαντουβάλου
Ημέρα Παιδικού Βιβλίου 2/4/2019, Ευαγγελία Στάθη & Δικαίος Χατζηπλής
Ημέρα Παιδικού Βιβλίου 2/4/2019, Ευαγγελία Στάθη
Ημέρα Παιδικού Βιβλίου 2/4/2019, Ευαγγελία Στάθη
Ημέρα Παιδικού Βιβλίου 2/4/2019, Ευαγγελία Στάθη
Ημέρα Παιδικού Βιβλίου 2/4/2019, Ευαγγελία Στάθη
Ημέρα Παιδικού Βιβλίου 2/4/2019, Ευαγγελία Στάθη
Ημέρα Παιδικού Βιβλίου 2/4/2019, Εύη Παπαδοπούλου
Ημέρα Παιδικού Βιβλίου 2/4/2019, Εύη Παπαδοπούλου
Ημέρα Παιδικού Βιβλίου 2/4/2019, Σοφία Μαντουβάλου
Ημέρα Παιδικού Βιβλίου 2/4/2019, Ευαγγελία Στάθη
Ημέρα Παιδικού Βιβλίου 2/4/2019, Σοφία Μαντουβάλου
Ημέρα Παιδικού Βιβλίου 2/4/2019, Σοφία Μαντουβάλου
Ημέρα Παιδικού Βιβλίου 2/4/2019, Σοφία Μαντουβάλου
Ημέρα Παιδικού Βιβλιου 2/4/2019, Δικαίος Χατζηπλής
Ημέρα Παιδικού Βιβλίου 2/4/2019, Εύη Παπαδοπούλου
Ημέρα Παιδικού Βιβλίου 2/4/2019, Ευαγγελία Στάθη
Ημέρα Παιδικού Βιβλίου 2/4/2019, Ευαγγελία Στάθη
Ημέρα Παιδικού Βιβλίου 2/4/2019, Σοφία Μαντουβάλου
Ημέρα Παιδικού Βιβλίου 2/4/2019, Σοφία Μαντουβάλου
Ημέρα Παιδικού Βιβλίου 2/4/2019, Σοφία Μαντουβάλου
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Στάδιο Τεγέας, 22012 Αρκαδία
Δείτε το στο χάρτη
Τηλ: 2710 557111
Fax: 2710 557158
Κιν: 6974 404524
Τηλ: 2710 557111
Fax: 2710 557158
Κιν: 6974 404523

ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Μεσογείων 2-4, 11527 Αθήνα
Τηλ: 210 6861486
Fax: 210 6861427
Κιν: 6974 401486

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ