Ημέρα Παιδικού Βιβλίου, Αργυρώ Πιπίνη, Κατερίνα Κρις, Γιώργος Παναγιωτάκης, 04.04.2017

Ημέρα Παιδικού Βιβλίου με την Αργυρώ Πιπίνη, την Κατερίνα Κρις και τον Γιώργο Παναγιωτάκη - 4/4/2017
Ημέρα Παιδικού Βιβλίου με την Αργυρώ Πιπίνη, την Κατερίνα Κρις και τον Γιώργο Παναγιωτάκη - 4/4/2017
Ημέρα Παιδικού Βιβλίου με την Αργυρώ Πιπίνη, την Κατερίνα Κρις και τον Γιώργο Παναγιωτάκη - 4/4/2017
Ημέρα Παιδικού Βιβλίου με την Αργυρώ Πιπίνη, την Κατερίνα Κρις και τον Γιώργο Παναγιωτάκη - 4/4/2017
Ημέρα Παιδικού Βιβλίου με την Αργυρώ Πιπίνη, την Κατερίνα Κρις και τον Γιώργο Παναγιωτάκη - 4/4/2017
Ημέρα Παιδικού Βιβλίου με την Αργυρώ Πιπίνη, την Κατερίνα Κρις και τον Γιώργο Παναγιωτάκη - 4/4/2017
Ημέρα Παιδικού Βιβλίου με την Αργυρώ Πιπίνη, την Κατερίνα Κρις και τον Γιώργο Παναγιωτάκη - 4/4/2017
Ημέρα Παιδικού Βιβλίου με την Αργυρώ Πιπίνη, την Κατερίνα Κρις και τον Γιώργο Παναγιωτάκη - 4/4/2017
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Στάδιο Τεγέας, 22012 Αρκαδία
Δείτε το στο χάρτη
Τηλ: 2710 557111
Fax: 2710 557158
Κιν: 6974 404524
Τηλ: 2710 557111
Fax: 2710 557158
Κιν: 6974 404523

ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Μεσογείων 2-4, 11527 Αθήνα
Τηλ: 210 6861486
Fax: 210 6861427
Κιν: 6974 401486

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ