Ημέρα παιδικού βιβλίου, Ελένη Δικαίου και Αντώνης Παπαθεοδούλου, 05.04.2012

Ημέρα Παιδικού Βιβλίου με τον κ.Α. Παπαθεοδούλου-5/4/2012
Ημέρα Παιδικού Βιβλίου με την κ.Ε. Δικαίου -5/4/2012
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Στάδιο Τεγέας, 22012 Αρκαδία
Δείτε το στο χάρτη
Τηλ: 2710 557111
Fax: 2710 557158
Κιν: 6974 404524
Τηλ: 2710 557111
Fax: 2710 557158
Κιν: 6974 404523

ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Μεσογείων 2-4, 11527 Αθήνα
Τηλ: 210 6861486
Fax: 210 6861427
Κιν: 6974 401486

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ