Επίσκεψη Χορωδίας του Ιδρύματος στην Εθνική Λυρική Σκηνή, 10.05.2018

Επίσκεψη της χορωδίας στην Εθνική Λυρική Σκηνή-10/5/2018
Επίσκεψη της χορωδίας ενηλίκων στην Εθνική Λυρική Σκηνή - 10/5/2018
2018.05.10-Επίσκεψη της χορωδίας ενηλίκων στην Εθνική Λυρική Σκηνή
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Στάδιο Τεγέας, 22012 Αρκαδία
Δείτε το στο χάρτη
Τηλ: 2710 557111
Fax: 2710 557158
Κιν: 6974 404524
Τηλ: 2710 557111
Fax: 2710 557158
Κιν: 6974 404523

ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Μεσογείων 2-4, 11527 Αθήνα
Τηλ: 210 6861486
Fax: 210 6861427
Κιν: 6974 401486

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ