Εκτός προγράμματος 2003

Εορτασμός 25ης Μαρτίου 2003
Εορτασμός 25ης Μαρτίου 2003
Εορτασμός 25ης Μαρτίου 2003
Εορτασμός 28ης Οκτωβρίου 2003
Εορτασμός 28ης Οκτωβρίου 2003
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Στάδιο Τεγέας, 22012 Αρκαδία
Δείτε το στο χάρτη
Τηλ: 2710 557111
Fax: 2710 557158
Κιν: 6974 404524
Τηλ: 2710 557111
Fax: 2710 557158
Κιν: 6974 404523

ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Μεσογείων 2-4, 11527 Αθήνα
Τηλ: 210 6861486
Fax: 210 6861427
Κιν: 6974 401486

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ