Διώξε το φόβο της αποτυχίας, πιάσε το ρυθμό της επιτυχίας, Σμαρούλα Γιούλη, 02.03.2017

Ομιλία της ψυχολόγου κ. Σμαρούλας Γιούλη στους μαθητές του Λυκείου Τεγέας-2/3/2017
Ομιλία της ψυχολόγου κ. Σμαρούλας Γιούλη στους μαθητές του Λυκείου Τεγέας-2/3/2017
Ομιλία της ψυχολόγου κ. Σμαρούλας Γιούλη στους μαθητές του Λυκείου Τεγέας με τη συμμετοχή της ομάδας PLAYBACK NUEVO-2/3/2017
Ομιλία της ψυχολόγου κ. Σμαρούλας Γιούλη στους μαθητές του Λυκείου Τεγέας με τη συμμετοχή της ομάδας PLAYBACK NUEVO-2/3/2017
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Στάδιο Τεγέας, 22012 Αρκαδία
Δείτε το στο χάρτη
Τηλ: 2710 557111
Fax: 2710 557158
Κιν: 6974 404524
Τηλ: 2710 557111
Fax: 2710 557158
Κιν: 6974 404523

ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Μεσογείων 2-4, 11527 Αθήνα
Τηλ: 210 6861486
Fax: 210 6861427
Κιν: 6974 401486

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ