Χορευτικός Σύλλογος ΤΕΓΕΑ: υποδοχή Εικόνας της Παναγίας του Κύκκου, 19.09.2017

Συμμετοχή του Χορευτικού Συλλόγου ΤΕΓΕΑ στην υποδοχή αντιγράφου της θαυματουργού Εικόνος της Παναγίας του Κύκκου-19/09/2017
Συμμετοχή του Χορευτικού Συλλόγου ΤΕΓΕΑ στην υποδοχή αντιγράφου της θαυματουργού Εικόνος της Παναγίας του Κύκκου-19/09/2017
Συμμετοχή του Χορευτικού Συλλόγου ΤΕΓΕΑ στην υποδοχή αντιγράφου της θαυματουργού Εικόνος της Παναγίας του Κύκκου-19/09/2017
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Στάδιο Τεγέας, 22012 Αρκαδία
Δείτε το στο χάρτη
Τηλ: 2710 557111
Fax: 2710 557158
Κιν: 6974 404524
Τηλ: 2710 557111
Fax: 2710 557158
Κιν: 6974 404523

ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Μεσογείων 2-4, 11527 Αθήνα
Τηλ: 210 6861486
Fax: 210 6861427
Κιν: 6974 401486

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ