Αξιοποιώντας τη δημιουργική γραφή στην τάξη, 07.05.2019

Για εκπαιδευτικούς πρωτόβαθμιας και δευτερόβαθμιας εκπαίδευσης με τη συγγραφέα Ελένη Σβορώνου.

Αξιοποιώντας τη δημιουργική γραφή στην τάξη, 7/5/2019
Αξιοποιώντας τη δημιουργική γραφή στην τάξη, 7/5/2019
Αξιοποιώντας τη δημιουργική γραφή στην τάξη, 7/5/2019
Αξιοποιώντας τη δημιουργική γραφή στην τάξη, 7/5/2019
Αξιοποιώντας τη δημιουργική γραφή στην τάξη, 7/5/2019
Αξιοποιώντας τη δημιουργική γραφή στην τάξη, 7/5/2019
Αξιοποιώντας τη δημιουργική γραφή στην τάξη, 7/5/2019
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Στάδιο Τεγέας, 22012 Αρκαδία
Δείτε το στο χάρτη
Τηλ: 2710 557111
Fax: 2710 557158
Κιν: 6974 404524
Τηλ: 2710 557111
Fax: 2710 557158
Κιν: 6974 404523

ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Μεσογείων 2-4, 11527 Αθήνα
Τηλ: 210 6861486
Fax: 210 6861427
Κιν: 6974 401486

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ