Αφιέρωμα στην Άλωση της Πόλης, Μικτή Χορωδία Ενηλίκων Ιδρύματος, 27.05.2015

Αφιέρωμα στην Άλωση της Πόλης από τη μικτή χορωδία ενηλίκων του Ιδρύματος -27/5/2015
Αφιέρωμα στην 'Αλωση της Πόλης από τη μικτή χορωδία ενηλίκων του Ιδρύματος - 27/5/2015
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Στάδιο Τεγέας, 22012 Αρκαδία
Δείτε το στο χάρτη
Τηλ: 2710 557111
Fax: 2710 557158
Κιν: 6974 404524
Τηλ: 2710 557111
Fax: 2710 557158
Κιν: 6974 404523

ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Μεσογείων 2-4, 11527 Αθήνα
Τηλ: 210 6861486
Fax: 210 6861427
Κιν: 6974 401486

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ