Το ψωμί στη λαϊκή παράδοση

Ομιλία της κ. Αικ. Πολυμέρου-Καμηλάκη: Το ψωμί στη λαϊκή παράδοση-21/2/2011
Ομιλία της κ. Αικ. Πολυμέρου-Καμηλάκη: Το ψωμί στη λαϊκή παράδοση με συμμετοχή του τμήματος μαγειρικής υπό την κ. Λάγγα21/2/2011
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Στάδιο Τεγέας, 22012 Αρκαδία
Δείτε το στο χάρτη
Τηλ: 2710 557111
Fax: 2710 557158
Κιν: 6974 404524
Τηλ: 2710 557111
Fax: 2710 557158
Κιν: 6974 404523

ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Μεσογείων 2-4, 11527 Αθήνα
Τηλ: 210 6861486
Fax: 210 6861427
Κιν: 6974 401486

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ