Το έργο της 39ης Εφορείας Προιστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων στο Νομό Αρκαδίας κατά τα έτη 2006-2009

Ομιλία της κ. Καραπαναγιώτου:Το έργο της 39ης Εφορίας Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων κατά τα έτη 2006-9-8/2/2010
Ομιλία της κ. Καραπαναγιώτου:Το έργο της 39ης Εφορίας Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων κατά τα έτη 2006-9-8/2/2010
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Στάδιο Τεγέας, 22012 Αρκαδία
Δείτε το στο χάρτη
Τηλ: 2710 557111
Fax: 2710 557158
Κιν: 6974 404524
Τηλ: 2710 557111
Fax: 2710 557158
Κιν: 6974 404523

ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Μεσογείων 2-4, 11527 Αθήνα
Τηλ: 210 6861486
Fax: 210 6861427
Κιν: 6974 401486

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ