ΚΑΛΑΝΤΑ & ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΛΑΛΕΖΑ

Κοπή βασιλόπιτας -14/1/2007
Κοπή βασιλόπιτας- 14/1/2007
Κοπή βασιλόπιτας με τον Παναγιώτη Λάλεζα -14/1/2007
Κοπή βασιλόπιτας με τον Παναγιώτη Λάλεζα -14/1/2007
Κοπή βασιλόπιτας -14/1/2007
Κοπή βασιλόπιτας - 14/1/2007
Κοπή βασιλόπιτας -14/1/2007
Κοπή βασιλόπιτας -14/1/2007
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Στάδιο Τεγέας, 22012 Αρκαδία
Δείτε το στο χάρτη
Τηλ: 2710 557111
Fax: 2710 557158
Κιν: 6974 404524
Τηλ: 2710 557111
Fax: 2710 557158
Κιν: 6974 404523

ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Μεσογείων 2-4, 11527 Αθήνα
Τηλ: 210 6861486
Fax: 210 6861427
Κιν: 6974 401486

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ