Ομιλία για τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων από τον Δρ. Γιάννη Γουλέ, χημικό–ηθοποιό