Ομιλία από την Αικατερίνη Πολυμέρου–Καμηλάκη, τ. διευθύντρια του Κέντρου Λαογραφίας με τη συμμετοχή της Χορωδίας Ενηλίκων του Ιδρύματος.