Προβλήματα – Προτάσεις βελτίωσης.

Ομιλία από τη Σμαραγδή Πετροπούλου,

Γεωπόνο – Καθηγήτρια Τμήματος Γεωπονίας

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.