σε συνεργασία με το Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού & Πολιτιστικού ‘Εργου (ΚΙΚΠΕ)

Αρχαιολογικό Μουσείο Τεγέας

Εγκαίνια περιοδικής έκθεσης «Μνήμη και Εντύπωμα: μια περιήγηση στη χώρα του Πέλοπα με οδηγό τα αρχαία νομίσματα»

Πολιτιστικό Κέντρο Ιδρύματος, Κτίριο Β’

Εγκαίνια παράλληλης φωτογραφικής έκθεσης