Εκπαιδευτικό πρόγραμμα από την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Αρκαδίας για τους μαθητές του Γυμνασίου Τεγέας.