Μαθήματα εκμάθησης Η/Υ πραγματοποιούνται και για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Σταδίου και παρέχονται από το Κοινωφελές Ίδρυμα …….σε συνεννόηση με το σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Σταδίου Τεγέας. Τα μαθήματα απευθύνονται στους μαθητές των Γ’, Δ’, Ε’ και Στ’ τάξεων του σχολείου. Ο χώρος πραγματοποίησης των μαθημάτων είναι αίθουσα υπολογιστών που υπάρχει μέσα στο σχολείο, ειδικά διαμορφωμένη για το σκοπό αυτό και εξοπλισμένη με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Τα μαθήματα αυτά έχουν διάρκεια δύο ωρών την εβδομάδα. Πραγματοποιούνται το Σάββατο, ούτως ώστε να μην απασχολούν τους μαθητές τις καθημερινές, από τα υπόλοιπα μαθήματα του σχολείου. Οι ενότητες, οι οποίες διδάσκονται είναι οι ακόλουθες: Word, Excel, Internet, Power point, Access, Windows, Logo, Scratch και Λειτουργικό Σύστημα.

Θεωρείται πως με την ένταξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στην εκπαιδευτική διαδικασία, οι μαθητές μπορούν να αποκτήσουν γνώσεις και να κατανοήσουν έννοιες, να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας και επικοινωνίας, να ψυχαγωγηθούν και να ενθαρρυνθούν, με τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην καθημερινή ζωή τους. Η χρήση των υπολογιστών θα πρέπει να εφαρμόζεται ως μία χρήσιμη ενίσχυση της διδασκαλίας, ώστε να εμπλουτίζει το μαθησιακό περιβάλλον.

Άλλωστε, σε ένα μαθησιακό περιβάλλον πιο διαδραστικό, ο μαθητής έχει ζωηρότερο ενδιαφέρον για την εκπαιδευτική διαδικασία. Έτσι, παράγει νέες ιδέες, διατυπώνει απόψεις και βρίσκει λύσεις σε πιθανά προβλήματα. Μαθαίνει να συμπεριφέρεται με ταχύτερους ρυθμούς, να συμμετέχει ενεργά πλέον στην εκπαιδευτική διαδικασία, γεγονός που τον καθιστά από παθητικό δέκτη, σε δημιουργό της πληροφορίας και της γνώσης.