Η Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος διοργανώνει Εργαστήριο Βιβλιοδεσίας Ενηλίκων με Εισηγήτριες: Ιωάννα Ραϊσάκη και Στέλλα Λέγγα
του εκδοτικού οίκου «Φοίνικα».

Το εργαστήριο θα ολοκληρωθεί σε κύκλο 10 συναντήσεων, στις ακόλουθες ημερομηνίες εντός του 2020:
Τρίτη, 28 Ιανουαρίου
Τρίτη, 11 & 25 Φεβρουαρίου
Τρίτη, 10 & 24 Μαρτίου
Τρίτη, 07 & 28 Απριλίου
Τρίτη, 12 & 26 Μαΐου
Τρίτη, 09 Ιουνίου
Κάθε συνάντηση θα πραγματοποιείται στις 16.30-19.30.
Η συμμετοχή στο εργαστήριο και τα υλικά παρέχονται από το Ίδρυμα.