with: Elena Maragkou, song, Amalia Giannopoulou, cello, Dimitris Giakas, piano. Also featuring Thodoris Artopoulos from the Tripoli Theatre Group.