Ολοκληρώθηκε η ετήσια διαδικασία απονομής των βραβείων στους τρεις πρώτους αριστούχους πτυχιούχους του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με επιστολή της Γραμματείας του Τμήματος, οι ως κάτωθι διακρίθηκαν για τη βαθμολογική επίδοσή τους και έλαβαν :

1ο Βραβείο ποσού 5.000 ευρώ ο/η αριστούχος πτυχιούχος (ΑΜ 2150407) με βαθμό επίδοσης 9,11
2ο Βραβείο ποσού 4.000 ευρώ ο/η αριστούχος πτυχιούχος (ΑΜ 2150251) με βαθμό επίδοσης 8,90
3ο Βραβείο ποσού 3.000 ευρώ ο/η αριστούχος πτυχιούχος (ΑΜ 2160155) με βαθμό επίδοσης 8,85

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος εύχεται καλή σταδιοδρομία σε όλους τους βραβευθέντες.