Τα βραβεία Ιάκωβος Γκιουρουνλιάν θεσπίστηκαν στις 19.01.2018 με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, κατόπιν εισηγήσεως του κ. Νικολάου Στασινόπουλου, εις μνήμη του Ιάκωβου Αρ. Γκιουρουνλιάν, επί μακρόν στενού και πολύτιμου συνεργάτη της VIOHALCO S.A. και σημαντικού παράγοντα στην ανάπτυξη της μεταλλουργίας στην Ελλάδα.

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) θα βραβεύσει για 4η συνεχή χρονιά, από τα έσοδα κληροδοτήματος «Δωρεά Κοινωφελούς Ιδρύματος Μιχαήλ Ν. Στασινόπουλου – ΒΙΟΧΑΛΚΟ» τις δύο καλύτερες διδακτορικές διατριβές με αντικείμενο βιομηχανικού ενδιαφέροντος σε κάθε μία από τις Σχολές των Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών του Ε.Μ.Π.

Τα κριτήρια για την βράβευση των διατριβών είναι:

  • Ο βιομηχανικός χαρακτήρας του θέματός τους
  • η προβολή του έργου των υποψηφίων (π.χ. αριθμός δημοσιεύσεων)
  • η επιστημονική απήχηση του έργου
  • τυχόν βραβεία – διακρίσεις, διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

Συγκεκριμένα κάθε έτος χορηγούνται δύο (2) βραβεία στις διατριβές κάθε Σχολής, με ποσό ύψους 2000 ευρώ για το πρώτο βραβείο και 1.750 ευρώ για το δεύτερο, ήτοι οκτώ (8) βραβεία συνολικά.

Η χορήγηση των Βραβείων Ιάκωβος Γκιουρουνλιάν έτους 2022, σύμφωνα με την απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου έχει ως εξής:

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

1ο Βραβείο στον κ. Κωνσταντακόπουλο Γρηγόριο του Δημητρίου, με ποσό 2.000 €

 Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

1ο Βραβείο στον κ. Ρουμελιώτη Ανάργυρο του Ιωάννη, με ποσό 2.000 €

2ο Βραβείο στην κ. Γιαννούλα Χριστίνα του Χριστόφορου και στον κ. Φιλντίση Παναγιώτη – Παρασκευά του Επαμεινώνδα, με ποσό 1.750 € για έκαστο εκ των δύο δικαιούχων

Σχολή Χημικών Μηχανικών

1ο Βραβείο στην κ. Στραμάρκου Μαρίνα του Θεόδωρου, με ποσό 2.000 €

2ο Βραβείο στην κ. Φρακολάκη Γεωργία του Ελευθέριου και στην κ. Κωστοπούλου Ιωάννα του Θεόδωρου, με ποσό 1.750 € για εκάστη εκ των δύο δικαιούχων

 Σχολή Μεταλλειολόγων – Μεταλλουργών Μηχανικών

1ο Βραβείο στην κ. Βασιλική Βασιλειάδου του Θεόδωρου, με ποσό 2.000 €.

Επισημαίνεται ότι απουσία άλλης υποψηφιότητας από τις Σχολές Μηχανολόγων Μηχανικών και Μεταλλειολόγων – Μεταλλουργών Μηχανικών, χορηγήθηκαν οι δύο θέσεις 2ου Βραβείου σε διδάκτορες των Σχολών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών και Χημικών Μηχανικών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος εύχεται καλή σταδιοδρομία σε όλους τους βραβευθέντες.