Ανακοινώνεται η χορήγηση των Βραβείων Ιάκωβος Γκιουρουνλιάν έτους 2020 και 2021, σύμφωνα με την απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, η οποία έχει ως ακολούθως:

Για το 2020

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
1ο Βραβείο: Μουσμούλης Γεώργιος
2ο Βραβείο: Παπαζέτης Γεώργιος

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
1ο Βραβείο: Παπασπηλιωτόπουλος Βασίλειος
2ο Βραβείο: Μεσσήνης Γεώργιος

Σχολή Χημικών Μηχανικών
1ο Βραβείο: Παπαηλίας Ηλίας-Ιωάννης
2ο Βραβείο: Ανδρέου Βαρβάρα

Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών
1ο Βραβείο: Δάβρης Παναγιώτης
2ο Βραβείο: Μαυρομάτης Ευάγγελος

Για το 2021

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
1ο Βραβείο: Μονφρέντι Μορτέζα
2ο Βραβείο: Ρουμπεδάκης Τρύφωνας

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
1ο Βραβείο: Δομέτιος Αθανάσιος
2ο Βραβείο: Αυγέρης Μάριος και Εφραίμ Χρίστος

Σχολή Χημικών Μηχανικών
1ο Βραβείο: Παναγόπουλος Αργύρης
2ο Βραβείο: Χαλιμά Αγγελική-Ελένη

Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών
1ο Βραβείο: Μπάνης Αλέξανδρος

Oι επιτυχούσες διατριβές  των «Βραβείων Ιάκωβος Γκιουρουνλιάν» ετών 2020 και 2021 δημοσιεύθηκαν και στην Διμηνιαία Εφημερίδα του Εθνικού Μετσόβιου «Προμηθέας» (τεύχος 21, Οκτώβριος 2022), η οποία εκδίδεται από το 2016 σε ηλεκτρονική μορφή ανοικτής πρόσβασης.

Τα “Βραβεία Ιάκωβος Γκιουρουνλιάν” θεσπίστηκαν στις 19.01.2018 με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, κατόπιν εισηγήσεως του κ. Νικολάου Στασινόπουλου, εις μνήμη του Ιάκωβου Αρ. Γκιουρουνλιάν, επί μακρόν στενού και πολύτιμου συνεργάτη της VIOHALCO S.A και σημαντικού παράγοντα στην ανάπτυξη της μεταλλουργίας στην Ελλάδα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος εύχεται καλή σταδιοδρομία σε όλους τους βραβευθέντες.