Ανακοινώνεται η χορήγηση των Βραβείων Ιάκωβος Γκιουρουνλιάν έτους 2019, σύμφωνα με την απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Συνεδρίαση 29.07.2020), η οποία έχει ως ακολούθως:

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
1ο Βραβείο με ποσό 2.000 €: ΑΜ 02000778
2ο Βραβείο με ποσό 1.750 €: ΑΜ 02000771

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
1ο Βραβείο με ποσό 2.000 €: ΑΜ 03002545
2ο Βραβείο με ποσό 1.750 €: ΑΜ 03002732

Σχολή Χημικών Μηχανικών
1ο Βραβείο με ποσό 2.000 €: ΑΜ 05001462
2ο Βραβείο με ποσό 1.750 € για έκαστο εκ των δύο δικαιούχων: ΑΜ 05001432 και ΑΜ 05001404

Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών
1ο Βραβείο με ποσό 2.000 €: ΑΜ 07000609

Τα “Βραβεία Ιάκωβος Γκιουρουνλιάν” θεσπίστηκαν στις 19.01.2018 με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, κατόπιν εισηγήσεως του κ. Νικολάου Στασινόπουλου, εις μνήμη του Ιάκωβου Αρ. Γκιουρουνλιάν, επί μακρόν στενού και πολύτιμου συνεργάτη της VIOHALCO S.A και σημαντικού παράγοντα στην ανάπτυξη της μεταλλουργίας στην Ελλάδα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος εύχεται καλή σταδιοδρομία σε όλους τους βραβευθέντες.