Τον Μάρτιο του 2023 ξεκίνησε η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «Ο “Γέρος του Μοριά” διηγείται» στη Βιβλιοθήκη και στο Πολιτιστικό Κέντρο του Κοινωφελούς Ιδρύματος Μιχαήλ Ν. Στασινόπουλος – ΒΙΟΧΑΛΚΟ στην Τεγέα Αρκαδίας.

Το ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος αφορµάται από ένα ιστορικό έγγραφο της Πελοποννησιακής Γερουσίας για να ξετυλίξει το κουβάρι των γεγονότων πριν, κατά τη διάρκεια και µετά από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, µε άξονα τη ζωή και τη δράση του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, µίας από τις πιο εµβληµατικές µορφές της νεότερης ελληνικής ιστορίας.

Μέσα από την κύρια δράση αναβίωσης της «συµφωνίας» της Πελοποννησιακής  Γερουσίας µε τον Κολοκοτρώνη στην Τριπολιτσά τον Οκτώβριο του 1822, οι µαθητές/τριες  ανακαλύπτουν τους πρωταγωνιστές της ιστορίας, αλλά και τα πολιτικά, κοινωνικά  και στρατιωτικά συµφραζόµενα της εποχής.

Παράλληλα, µέσα από κάρτες (επιµέρους) προτεινόµενων δραστηριοτήτων, παρακολουθούν ενεργητικά την ιστορική αφήγηση των Αποµνηµονευµάτων του Θ. Κολοκοτρώνη και διερευνούν ποικίλες πτυχές της Ελληνικής Επανάστασης µέχρι τη συγκρότηση του νέου ελληνικού κράτους.

Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα έχει τη µορφή «αρχειοσκευής», δηλαδή συγκεντρωµένου εκπαιδευτικού υλικού σε έναν ειδικά σχεδιασµένο φάκελο, και απευθύνεται σε µαθητές/τριες Πρωτοβάθµιας (ΣΤ’ ∆ηµοτικού) και ∆ευτεροβάθµιας (Γ’ Γυμνασίου) εκπαίδευσης.

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να συνεισφέρει στο αναλυτικό σχολικό πρόγραµµα, αλλά και ευρύτερα στον δηµόσιο διάλογο για την Ελληνική Επανάσταση.

Το πρόγραµµα µπορεί να:

  • πραγματοποιηθεί στο Στασινοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο του Ιδρύματος στο Στάδιο Τεγέας για τα σχολεία της Αρκαδίας και των κοντινών περιοχών όμορων νομών,
  • αποσταλεί και να δανειστεί σε σχολικές µονάδες της χώρας και σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, εντελώς δωρεάν,
  • κατόπιν επικοινωνίας στο 2710 557111 & 2710 556835 και στο info@msvf.gr

Η υλοποίηση του προγράμματος και το υλικό έχουν λάβει έγκριση από τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Α.Π. Φ1/ΓΜ/64740/27678/Δ7, 10/03/2023).

Το εκπαιδευτικό υλικό σχεδιάστηκε υπό την επιστηµονική επίβλεψη του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών και µε την υπόστηριξη του Κοινωφελούς Ιδρύµατος Μιχαήλ Ν. Στασινόπουλου-ΒΙΟΧΑΛΚΟ.

Μάθετε περισσότερα για την αρχειοσκευή εδώ:
Χρυσανθόπουλος, Χ., Ζαχαροπούλου, Ι. (2023). Ο Γέρος του Μοριά διηγείται: από το ένορκο συμφωνητικό της Πελοποννησιακής Γερουσίας στην αναβίωση πτυχών της Ελληνικής Επανάστασης. Στο Ματιές στην ιστορία: Εκπαιδευτικές δράσεις γύρω από τον Αγώνα του 1821 για την ανεξαρτησία, Αθήνα: ICOM / Ελληνικό Τμήμα, 78-87.