Μπορείτε να περιηγηθείτε στον  Ηλεκτρονικό Κατάλογο της Βιβλιοθήκης 

για να αναζητήσετε βιβλία και άλλα τεκμήρια των συλλογών του Ιδρύματος.

Η Βιβλιοθήκη κάνει χρήση του αυτοματοποιημένου συστήματος λειτουργίας βιβλιοθηκών ΚΟΗΑ