Τον 2ο αιώνα μ.Χ. το βιβλίο της αρχαιότητας, ο κύλινδρος, αρχίζει σταδιακά να υποχωρεί και να παραχωρεί τη θέση του στον κώδικα, τη μορφή του βιβλίου δηλαδή που διατηρείται έως σήμερα. Η αλλαγή αυτή γέννησε την τέχνη της βιβλιοδεσίας, που αποτέλεσε δομικό και αναπόσπαστο μέρος αυτής της νέας μορφής βιβλίου.

Το περικάλυμμα (η αμφίεσις) του σώματος του βιβλίου, εκτός από την προστασία που του παρέχει, αποτέλεσε από τους πρώιμους αιώνες μέχρι και σήμερα εικαστικό χώρο που προσφέρει τη δυνατότητα να αποτυπωθούν σε αυτόν καλλιτεχνικές ανησυχίες.

Η ιστορία των 18 αιώνων αυτής της τέχνης θα εξιστορηθεί μέσα από την αφήγηση σημαντικών γεγονότων που σημάδεψαν την εξέλιξη της τέχνης και την παρουσίαση εικόνων από αρχαίες και σύγχρονες βιβλιοδεσίες.

Για την ενδιαφέρουσα λοιπόν τέχνη της βιβλιοδεσίας, θα μας μιλήσει  ο  κ. Μπάμπης Λέγγας, Βιβλιοδέτης, την Τετάρτη 15  Ιανουαρίου 2020 και ώρα 7.00μμ στο Πολιτιστικό Κέντρο του Ιδρύματος στο Στάδιο Τεγέας.

 

 Η είσοδος είναι ελεύθερη.