Την Παρασκευή, 17.05 τοποθετήθηκε ο θεμέλιος λίθος στο νέο κτίριο,το “Κτίριο Β” του Κοινωφελούς Ιδρύματος Μιχαήλ Ν. Στασινόπουλος  ΒΙΟΧΑΛΚΟ, παρουσία της κ. Αλεξάνδρας Στασινοπούλου, μελών του Δ.Σ., συνεργατών και προσωπικού του Ιδρύματος.