Την Δευτέρα 12.10.2020 τοποθετήθηκε ο θεμέλιος λίθος στο «Κτίριο Γ»  του Πολιτιστικού Κέντρου του Ιδρύματος σε αυστηρά κλειστό κύκλο, παρουσία της κ. Αλεξάνδρας Στασινοπούλου, μελών του Δ.Σ., προσωπικού του Ιδρύματος και στενών συνεργατών, ακολουθώντας τα μέτρα ασφάλειας και προστασίας που ισχύουν εν μέσω COVID-19.
Στιγμιότυπα μπορείτε να δείτε εδώ