Τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε η 9η  κατά σειρά συνάντηση του Θεατρικού Εργαστηρίου, που διεξήχθη μέσω τηλεδιάσκεψης.

Σε αυτή τη συνάντηση, που ήταν και η τελευταία για το 2020, ολοκληρώθηκε η ενασχόληση των συμμετεχόντων με το έργο “Ματωμένος Γάμος” του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα (Federico García Lorca).

Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκε αναλυτική παρουσίαση των βασικών χαρακτήρων του έργου, σύμφωνα με την προεργασία που είχαν κάνει οι συμμετέχοντες, στους οποίους είχε ανατεθεί να μελετήσουν τη δράση και την εξέλιξη του κάθε χαρακτήρα κατά τη διάρκεια του έργου, την αλληλεπίδραση με τους άλλους χαρακτήρες, καθώς και τη συμβολή του κάθε ένα ξεχωριστά στην εξέλιξη του δράματος.