Σε συνέχεια της ομιλίας «Το πρόβλημα της υπέρτασης σήμερα: μύθοι και αλήθειες», που πραγματοποιήθηκε στις 22 Ιανουαρίου στο Πολιτιστικό Κέντρο του Ιδρύματος, ο κ. Εμμανουήλ Ανδρεάδης, Διευθυντής του Κέντρου Υπέρτασης και Καρδιαγγειακής Προστασίας στο Ιατρικό Κέντρο Ψυχικού, προσφέρει τη δυνατότητα σε δέκα (10) ασθενείς, που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπέρτασης, να συμμετάσχουν σε εγκεκριμένο πρόγραμμα παρακολούθησης της […]