ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ –Προσκληση
                                                                   

         

 
 
Η βυζαντινή αυτοκρατορία που επανίδρυσαν οι Παλαιολόγοι το 1261 δεν είχε καμιά σχέση με την παλιά, γιατί είχε πολύ περιορισμένα σύνορα, μεγάλη οικονομική στενότητα και σημαντικές ελλείψεις σε στρατό και στόλο.
Στις αρχές του 14ου αιώνα εμφανίστηκαν οι Οθωμανοί στην Ασία και μέσα σε ελάχιστο χρόνο έγιναν κύριοι των ανατολικών επαρχιών του Βυζαντίου, πέρασαν στην Ευρώπη και απείλησαν την Πόλη.
Το 1453 η Πόλη πολιορκήθηκε στενά από τα στρατεύματα του σουλτάνου Μωάμεθ Β. Οι υπερασπιστές ήταν ελάχιστοι και η βοήθεια από τους Δυτικούς και τον Πάπα μηδαμινή. Ο τελευταίος αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Παλαιολόγος αγωνίστηκε με θάρρος, δεν δέχτηκε τις δελεαστικές προτάσεις του σουλτάνου για παράδοση και έσωσε με το θάνατο του την τιμή του Βυζαντίου και του Ελληνισμού.
 
Για την ενδιαφέρουσα αυτή ιστορική περίοδο, θα μας μιλήσει
 

ο κ. Ιωάννης Γρυντάκης

                                                                  Φιλόλογος-Ιστορικός