Συνεχίζοντας την ενασχόληση με τις θεματικές: «Πόλεμος – Ειρήνη & Αρχαία Τεχνολογία», οι μαθητές διερεύνησαν θέματα μηχανικής και αξιοποίησης της τεχνολογίας για καλό σκοπό.

Η συνάντηση ξεκίνησε με μια δραστηριότητα αναζήτησης στα ράφια της βιβλιοθήκης. Τα παιδιά αξιοποίησαν το δεκαδικό σύστημα ταξινόμησης Dewey, για να βρουν στα βιβλία τα κρυμμένα γράμματα που θα οδηγούσαν στη μυστική λέξη-κλειδί του μαθήματος.

Στη συνέχεια, γνώρισαν τον ελικοειδή κοχλία του Αρχιμήδη, που υπάρχει και ως ξεχωριστό κομμάτι στα πακέτα ρομποτικού υλικού που χρησιμοποιούν για τις κατασκευές τους. Ήδη από την αρχαιότητα ο κοχλίας σε κύλινδρο αξιοποιήθηκε για αποτελεσματική άρδευση ή και διοχέτευση/άντληση του νερού σε ανώτερα επίπεδα.

Με αφορμή τη λειτουργία αυτού του μηχανισμού, οι μαθητές μέσα από οπτικοακουστικό υλικό και συμπλήρωση φύλλου εργασίας, μελέτησαν τις ιδιότητες των γραναζιών κι έπειτα αξιοποίησαν τον κοχλία και το κιβώτιο ταχυτήτων στην κατασκευή μιας μηχανής ανέλκυσης με μοχλό. Αμέσως μετά, προγραμμάτισαν τα μοντέλα τους, κάνοντας δοκιμές με την αλλαγή κατεύθυνσης και τη διάρκεια λειτουργίας του κινητήρα.

Έτσι, η αρπάγη του Αρχιμήδη αναβαθμίστηκε με τη χρήση ενός πιο περίπλοκου συνδυασμού γραναζιών με μηχανικό πλεονέκτημα.

Τέλος, οι μαθητές δανείστηκαν βιβλία σχετικά με το θέμα του πολέμου και των διακρίσεων που μας απασχόλησαν σε αυτήν την ενότητα.  Το βιβλίο – αφιέρωμα στον σπουδαίο μηχανικό Αρχιμήδη άλλαξε χέρια, και κάποιοι προτίμησαν την ελεύθερη επιλογή βιβλίου.