ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ –Προσκληση
 

“Ρευματικές παθήσεις: Ένα μέγιστο κοινωνικό πρόβλημα”

 
 
Οι ρευματικές παθήσεις, δηλ. οι παθήσεις των αρθρώσεων, μυών, τενόντων, οστών και σπονδυλικής στήλης, προσβάλουν όλες τις ηλικίες και είναι πολύ συχνές: 2.500.000 Έλληνες υποφέρουν από κάποια ρευματική πάθηση.
 
Σε σύγκριση με όλες τις άλλες παθήσεις, οι ρευματικές παθήσεις αποτελούν τόσο στο σύνολο του γενικού πληθυσμού των ενηλίκων, όσο και στον εργαζόμενο πληθυσμό της χώρας μας, δηλ. στα άτομα ηλικίας 19-65 ετών, την πρώτη αιτία:
–        χρόνιου προβλήματος υγείας
–        μακροχρόνιας σωματικής λειτουργικής ανικανότητας (αναπηρικές
          συντάξεις κ.λπ.)
–        απουσιών από την εργασία
–        ιατρικών επισκέψεων και χρήσης φαρμάκων.
 
Σήμερα υπάρχουν δυνατότητες αποτελεσματικής θεραπευτικής αντιμετώπισης των ρευματικών παθήσεων με δύο προϋποθέσεις: την έγκαιρη διάγνωση και την πρώιμη και ορθή θεραπευτική παρέμβαση.
 
Για το σοβαρό αυτό θέμα υγείας και την αντιμετώπισή του, θα μας μιλήσει
 

ο κ. Αλέξανδρος Ανδριανάκος