Η Σύγκλητος του Ιδρύματος (Συνεδρίαση 08.11.2023) αποφάσισε την προκήρυξη των «Βραβείων Ιάκωβος Γκιουρουνλιάν» για το έτος 2023.
Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο θα βραβεύσει από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Δωρεά Κοινωφελούς Ιδρύματος Μιχαήλ Ν. Στασινόπουλου – ΒΙΟΧΑΛΚΟ» τις δύο καλύτερες διδακτορικές διατριβές με αντικείμενο βιομηχανικού ενδιαφέροντος σε κάθε μία από τις Σχολές των Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών του Ε.Μ.Π.Συγκεκριμένα, χορηγούνται δύο (2) βραβεία στις διατριβές κάθε Σχολής, με ποσό ύψους 2.000 ευρώ για το πρώτο βραβείο και 1.750 ευρώ για το δεύτερο, ήτοι οκτώ (8) βραβεία συνολικά.

Τα κριτήρια για τη βράβευση των διατριβών είναι:

· ο βιομηχανικός χαρακτήρας του θέματός τους

· η προβολή του έργου των υποψηφίων (π.χ. αριθμός δημοσιεύσεων)

· η επιστημονική απήχηση του έργου

· τυχόν βραβεία – διακρίσεις, διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πρέπει να έχουν αναγορευτεί διδάκτορες σε μία από τις ανωτέρω Σχολές στο προηγούμενο ημερολογιακό έτος  από αυτό στο οποίο πραγματοποιείται η προκήρυξη από 01.01.2023 – 31.12.2023 σε μία από τις ανωτέρω Σχολές, μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά στο protokollo@central.ntua.gr   έως και την 01.03.2024 τα απαιτούμενα παραστατικά.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας χάνεται το δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες ανάδειξης του δικαιούχου.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας, στα τηλ. 210 7721951 & 210 7721356 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση balabani@central.ntua.gr

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του ΕΜΠ  στην κατηγορία Νέα/Ανακοινώσεις /Προκηρύξεις εδώ