ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
 
 
Μαθήματα  Πάτσγουορκ-  κ. Μυρτώ Βλασσοπούλου
Δευτέρα 13 & 27/11/2017Τμήμα προχωρημένων  : 16.30-18.30
/Τμήμα αρχαρίων             : 18.30-20.30
Δευτέρα   4 & 18/12/2017
 
Τελευταίο μάθημα για το 2017: Δευτέρα 18/12/2017
 
  
Μαθήματα  Ζωγραφικής – κ. Καλλιόπη Σταματάρη
Δευτέρα 13 & 27/11/2017 : 16.30-20.30
Δευτέρα  4 & 18/12/2017 : 16.30-20.30

Τελευταίο μάθημα για το 2017: Δευτέρα 18/12/2017
 

Μαθήματα Κεραμικής – κ. Λία Κελαϊδή 
Κάθε Δευτέρα : Πρωινό τμήμα             : 12.00-15.00
                           Απογευματινό τμήμα : 15.30-18.30

Τελευταίο μάθημα για το 2017: Δευτέρα 18/12/2017
 
  
Μαθήματα Χορωδίας Ενηλίκων – κ. Βασίλης Ζάχαρης
Κάθε Τρίτη: 18.30-20.00 
 
Τελευταίο μάθημα για το 2017: Τρίτη 19/12/2017

 
  
Μαθήματα Πληροφορικής-κ. Αθανάσιος Σχίζας
 Κάθε Δευτέρα     :  18.30-20.30
&  κάθε Τετάρτη :  17.30-19.30 
 
Τελευταίο μάθημα για το 2017: Τετάρτη 20/12/2017