Την Παρασκευή 2/6/2017 ολοκληρώθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Μικροί γεωργοί”. Οι μαθητές του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού Σχολείου Σταδίου, αφού  παρακολούθησαν την ομιλία του κ. Ευάγγελου Αβδελά, γεωπόνου, ο οποίος οργάνωσε και καθοδήγησε τη σπορά και τη μεταφύτευση τοπικών ποικιλιών τον Απρίλιο στο θερμοκήπιο του σχολείου, σήμερα μοίρασαν στους γονείς και διδάσκοντες του σχολείου τα νεαρά φυτά με σκοπό τη μεταφύτευσή τους στα χωράφια κι τους κήπους της Τεγέας.