Η κ. Ευγενία Πανώριου και ο κ. Γιώργος Σγουρός από την Ορνιθολογική Εταιρία Ελλάδας συναντήθηκαν σήμερα με τους μαθητές και τους δασκάλους του Δημοτικού σχολείου Σταδίου για την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος για τη λίμνη Τάκα. Το περιβαλλοντικό πρόγραμμα ξεκίνησε στην αρχή του 2017 με την ενημέρωση των δασκάλων οι οποίοι και δούλεψαν με τους μαθητές τους μέσα στις τάξεις. Στις 28/4/2017 επισκέφθηκαν τη λίμνη Τάκα για παρατήρηση των πτηνών της μέσα από ειδικά σχεδιασμένες δράσεις και σήμερα παρουσίασαν τις εμπειρίες τους.