Την Πέμπτη, 05.03, οι μαθητές της Γ & Δ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Σταδίου συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος, με θέμα το «Παραδοσιακό παραμύθι». Μέσα από ένα ταξίδι στην προφορική λαϊκή παράδοση και τα είδη του παραδοσιακού παραμυθιού, οι μαθητές αφού πρώτα ακούσουν την αφήγηση του παραμυθιού στη συνέχεια μετέχουν στην «αναδιήγησή» του, αναβιώνοντας σκηνές από το παρελθόν. Στη συνέχεια συντελούν στην ομαδική μυθοπλασία ενός παραμυθιού με βάση συγκεκριμένη κωδικοποίηση που ακολουθούσε τα παραδοσιακά, λαϊκά παραμύθια. Η ιστορία που προέκυψε εικονογραφήθηκε και δέθηκε σε βιβλίο το οπο΄΄ιο και πήραν μαζί τους στο σχολείο.

Εμψυχώτρια του προγράμματος: Χαρά Κατσαρή.