“ ΛΙΜΝΗ ΤΑΚΑ: Ο «ΑΓΝΩΣΤΟΣ» ΥΓΡΟΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ, ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ”
 
 
Η λίμνη Τάκα αποτελούσε πάντοτε ένα αναπόσπαστο κομμάτι του Τεγεατικού τοπίου και ως τέτοιο έχει περιγραφεί από πολλούς περιηγητές της Αρκαδίας .
 
Η λίμνη σήμερα, είναι γνωστή κυρίως για τη μεγάλη οικολογική της αξία, η οποία έχει αναγνωριστεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς έχει συμπεριληφθεί στον κατάλογο των περιοχών NATURA 2000 της Ε.Ε. Ειδικότερα για την ορνιθοπανίδα, η λίμνη Τάκα αποτελεί ένα αναντικατάστατο οικοσύστημα, ικανό να υποστηρίξει μια πληθώρα ειδών, πολλά από τα οποία είναι σπάνια και απειλούμενα.
 
Τα τελευταία χρόνια, οι ανθρωπογενείς επεμβάσεις και πιέσεις στην περιοχή της λίμνης, έχουν υποβαθμίσει σημαντικά το βιότοπο και έχουν οδηγήσει στη συρρίκνωση του. Ακόμα και έτσι όμως, η Τάκα εξακολουθεί να μας εκπλήσσει με τον φυσικό της πλούτο.
 
Το στοίχημα του μέλλοντος για την περιοχή, είναι η αποκατάσταση του οικοσυστήματος της λίμνης, η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του κοινού και η εξασφάλιση των συνθηκών και των υποδομών που θα επιτρέψουν στους απανταχού λάτρεις της φύσης να χαίρονται αυτό το μοναδικό δημιούργημα της αρκαδικής φύσης.
 
Για το σημαντικό αυτό θέμα, θα μας μιλήσει:

 
ο κ. Νίκος Τσιόπελας
Ερευνητής της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρίας
 
 

την Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 7.30μμ
 
στο Πολιτιστικό Κέντρο του Ιδρύματος στο Στάδιο Τεγέας
 
Η είσοδος είναι ελεύθερη.