Λαϊκή τέχνη και χειροτεχνία”
 
Ο συμβατικός όρος λαϊκή τέχνη, δημιούργημα της νεότερης αστικής κοινωνίας, προκειμένου να αντιδιαστείλει τα προϊόντα της χειροτεχνίας από εκείνα της βιομηχανικής παραγωγής, εξυπηρετεί κυρίως διακοσμητικούς σκοπούς. Ως χειροτεχνία ορίζεται η διαδικασία παραγωγής προϊόντων από το ανθρώπινο χέρι, με την επιδέξια χρήση εργαλείων, συγκεκριμένων πρώτων υλών, μέσων, διακοσμητικών σχεδίων και τεχνογνωσίας

 
  • Ποια είναι η διαφορά μεταξύ λαϊκής τέχνης και χειροτεχνίας και γιατί υπάρχει σύγχυση μεταξύ των δύο;
  • Ποια αντικείμενα προκύπτουν από τον συνδυασμό τους;
  • Ποια η εξέλιξη των αντικειμένων που προκύπτουν και πώς μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε στην παρούσα ιστορική συγκυρία προς όφελος της εθνικής μας οικονομίας;
Στα ερωτήματα αυτά θα απαντήσει
 

η Δρ. Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη
τ. Διευθύντρια του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας
της Ακαδημίας Αθηνών
 

την Τετάρτη 9 Μαΐου 2018 και ώρα 7.30μμ
στο Πολιτιστικό Κέντρο του Ιδρύματος στο Στάδιο Τεγέας.
 
Η είσοδος είναι ελεύθερη.