Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες βαφής του κτιρίου του Γενικού Λυκείου Τεγέας τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικού του κτιρίου, με οικονομική ενίσχυση του Ιδρύματος προς το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Λυκείου Τεγέας, στα πλαίσια υποστήριξης των εκπαιδευτικών υποδομών των σχολείων της Τεγέας.