Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες απεντόμωσης, καθαρισμού και  συντήρησης των κλιματιστικών μονάδων του Γυμναστηρίου του Δημοτικού Σχολείου Τεγέας. Επίσης, αντικαταστάθηκαν όλα τα σκίαστρα (rollers) των παραθύρων με νέα πλήρους σκίασης, με οικονομική ενίσχυση του Ιδρύματος προς το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Τεγέας.