Τι είναι λαϊκό παραμύθι; Από πού έρχεται; Πόσο παλιό είναι; Τι θέλει να μας πει;
Τι είναι παραμυθάς; Μπορεί ο καθένας μας να πει ένα παραμύθι;
Πώς ζωντανεύουμε ένα λαϊκό παραμύθι για να το αφηγηθούμε στα παιδιά, τα εγγόνια ή τους φίλους μας;

Η συνάντηση θα κλείσει με την αφήγηση ενός λαϊκού παραμυθιού από τη συγγραφέα και αφηγήτρια παραμυθιών

κ. Λίλη Λαμπρέλλη.
 
την Τρίτη, 2 Απριλίου 2019 στις 6.00 μμ

στο Πολιτιστικό Κέντρο του Ιδρύματος στο Στάδιο Τεγέας.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.