ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΤΕΓΕΑΣ

Το «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΗΛ Ν.ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ-ΒΙΟΧΑΛΚΟ»
συνεχίζει να διοργανώνει μαθήματα μουσικής για τα παιδιά της Τεγέας
σε συνεργασία με το Αττικό Ωδείο Τρίπολης.
 Κύριος σκοπός είναι η μουσική παιδεία των παιδιών της Τεγέας
και παράλληλα, η λειτουργία της μουσικής ομάδας
που πλαισιώνει τις εκδηλώσεις του.

 
Δηλώσεις συμμετοχής για το σχολικό έτος 2016-2017
θα γίνονται δεκτές έως και την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016
μόνο για τα ακόλουθα μουσικά  όργανα: πιάνο, κιθάρα, βιολί, κλαρίνο, μπουζούκι και λαούτο.
 
 
Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων, θα δοθεί προτεραιότητα στα παιδιά της Τεγέας & θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά εγγραφής.
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες,
μπορείτε να απευθύνεστε στην κα. Αγγελάκου,
στο Πολιτιστικό Κέντρο του Ιδρύματος
στο Στάδιο Τεγέας και στα τηλέφωνα:
2710- 557111 &  6974-404525.